မိမိ GoDaddy Domain ကို Blogger နဲ႔ ဘယ္လုိခ်ိတ္မလဲ။

အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ကေတာ့ GoDaddy ကေန Domain ၀ယ္ၿပီးသား ျဖစ္ေနရပါမယ္။
ေအာက္မွာ ဘယ္လိုဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆုိတာကို ရွင္းျပပါမယ္။ Dimpost.com
ကုိ Credit ေပးပါတယ္။ပထမအခ်က္ – မိမိ Custom Domain ကုိ Blogger မွာ Add လုပ္ျခင္း။ဒုတိယအခ်က္ – CName Record ကုိ GoDaddy မွာ ျပဳလုပ္ျခင္းပထမအခ်က္ – မိမိ Custom Domain ကုိ Blogger မွာ Add လုပ္ျခင္း။Blogger Dashboard ကုိ သြားပါ။Dashboard > Settings > BasicAdd a custom domain > Switch to advanced settings တဆင့္ခ်င္း ႏွိပ္ပါ။Advanced settings ေအာက္က box ထဲမွာ မိမိ ဒုိမိန္းကုိ ရုိက္ထည့္ပါ။ဥပမာ – www.yourdomain.comၿပီးရင္ Save လုပ္ပါ။

We have not been able to verify your authority to this domain. Error 5”  မတ္ေဆ့ဂ်္ ေပၚလာရင္ မစုိးရိမ္ပါနဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခဏၾကာရင္ အဲ့ဒါကုိ အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ပလုိက္္ပါမယ္။ ေအာက္က ပံုကုိ ၾကည့္ပါ။

အေပၚမွာ
ျပထားတဲ့ ကုဒ္ႏွစ္ခုကုိ ေကာ္ပီကူးထားပါ။ Save လုပ္ထားပါ။ CName Record
အတြက္ ကုဒ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုက hosting အတြက္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခု
အရွည္ႀကီးက Verifying Authority ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္ – CName Record ကုိ GoDaddy မွာ ျပဳလုပ္ျခင္း

GoDaddy ကုိ Login ၀င္ပါ။

ၿပီးရင္ All product>> Domains>> Domain Management ကုိ အဆင့္ဆင့္သြားပါ။

DNS Manager Section ကုိ သြားပါ။  CNAME Record မွာ Quick Add button ကုိ  CNAME (Alias) ဆုိတာရဲ႔ ေအာက္မွာႏွိပ္ပါ။ ၿပီးရင္ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖည့္ပါ။

 

  • Host: www
  • Points to: ghs.google.com 

တကယ္လုိ႔ Host ေအာက္မွာ www ဆုိတာ ျဖည့္ၿပီးသား တစ္ခုခု ရိွေနရင္ အဲ့ဒါကို
အရင္ဖ်က္ၿပီးမွာ အေပၚက ဟာကို ျဖည့္ပါ။ ရိွၿပီးသားကုိ အရင္ဖ်က္ဖုိ႔
အေရးႀကီးပါတယ္။

ၿပီးရင္   CNAME Record မွာ Quick Add button ကုိ  CNAME (Alias) ဆုိတာရဲ႔ ေအာက္မွာ ေနာက္တစ္ခု ထပ္လုပ္ပါ။

ၿပီးတာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ အေပၚက Copy Save လုပ္ခိုင္းတဲ့ Blogger ကေပးတဲ့ ကုဒ္ေတြကုိ ျဖည့္ေပးပါ။ Save Zone File >> OK ႏွိပ္ပါ။

အခု GoDaddy နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အပုိင္းၿပီးသြားပါၿပီ။

Blogger ကုိ ျပန္သြားပါ။

Save ကုိ ႏွိပ္ပါ။ ႏွိပ္ၿပီးသြားရင္ Edit ကုိ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ႏွိပ္ပါ။

ဒုိမိန္းျဖည့္ထားတဲ့ ေအာက္က Check box မွာ အမွန္ျခစ္ check လုပ္ပါ။ ဥပမာ- yourdomainname.com to www.yourdomainname.com ေပါ့။

အားလံုးၿပီးသြားရင္
Save ႏွိပ္ပါ။ အကယ္၍ 404 Error ဆုိၿပီး ေပၚလာရင္ စိတ္မပူပါနဲ႔။ ၁ နာရီကေန
၄၈ နာရီအတြင္း အဲ့ဒီ Error အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။

တခါတည္း Subdomain ခြဲတာပါ ေျပာျပခဲ့မယ္ဗ်ာ။

CNAME Record မွာ Quick Add button ကုိ  CNAME (Alias) ဆုိတာရဲ႔ ေအာက္မွာႏွိပ္ပါ။ ၿပီးရင္ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖည့္ပါ။

 

  • Host: yoursubdomain
  • Points to: ghs.google.com

အေပၚမွာ www ျဖည့္တဲ့ေနရာမွာ ကုိယ္ေပးမယ့္ Subdomain ကုိ ျဖည့္လုိက္ရံုပါပဲ။ ဥပမာ- မိမိဒုိမိန္းက google.com ဆုိရင္ subdomain.google.com ျဖစ္သြားေအာင္ေပါ့။

အဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ။

 

Comments

comments